Projekty centa

Čo sme vytvorili?

Prírodnú záhradu – máme zdravú, úžitkovú záhradu, ktorá slúži najmä ako ukážková plocha pre verejnosť a na základnú produkciu a obsluhu environmentálneho centra. Na pozemku s rozlohou blížiacou sa pol hektáru sme vytvorili:

  • živý plot – z rozmanitých stromov a krov s podsadbou trvaliek, jedlý pre ľudí aj vtáky
  • lužný les – popri potoku, výsadba pôvodných drevín, rýchlorastúcich stromov na pestovanie vlastného dreva a prútia
  • koreňovú čističku – na čistenie šedej vody z domácnosti, domov pre obojživelníky a vzácne miestne rastliny
  • lúčne trávniky, bylinkovú špirálu a bylinkové zákutia – porasty byliniek a listovej zeleniny, rastlín s  jedlými kvetmi a listami
  • zeleninové záhony – vyvýšené záhony a kopy, mulčované, vysádzané v polykultúrach
  • kompostovisko, parenisko
  • sušiareň na ovocie, bylinky a huby – sušiareň so zelenou strechou – ukážkou xerotermnej vegetácie
  • búdky pre dutinové hniezdiče, hmyzie domčeky, kopy pre ježov – príbytky pre pomocníkov v záhrade zo sveta zvierat

Na čom pracujeme?

Podporovanie tradičných a trvaloudržateľných postupov v staviteľstve – výstavba prvkov drobnej architektúry – lavičky, altánky, učebňa, pivničky do svahu, sušiareň ovocia, pec, hlinené omietky, neskôr stavba domov, práca s drevom, hlinou a slamou

Znižovanie energetickej bilancie budovy – zmena spôsobu ohrevu teplej vody a vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie, stavbou zimnej záhrady, izoláciou stien prírodným materiálom, drobnými stavebnými úpravami

Návrh optimálneho využívania krajiny vzhľadom na protipovodňové opatrenia a zadržiavanie vody v krajine – základný výskum krajinnej štruktúry, prírodných charakteristík územia (reliéf, geológia, klimatické a hydrologické činitele, pôdne pomery), mapovanie brehových porastov rieky Bošáčky, Predpolomského a Španieho potoka, mapovanie historickej krajinnej štruktúry (najmä umiestnenie tzv. „močidiel“ – tradične využívané drobné vodné plochy na namáčanie ľanu a konope), mapovanie zamokrených plôch, remízok, zhlukov stromov, lúk, pramenísk a ich vegetácie, mapovanie tradičných a súčasných hospodárskych aktivít človeka a ich vplyv na zmenu vodného režimu krajiny

Praktické opatrenia v krajine – výsadba stromov a krov v remízkach a v brehových porastoch, tvorba svejlov, drobných vodných plôch a mokradí, kosenie lúk, starostlivosť o staré stromy pôvodných odrôd, regulácie na ochranu proti povodniam, starostlivosť o vybrané druhy rastlín a živočíchov

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s